• Công suất: 3.6 ~ 5 kW

Bộ hybrid inverter - BD3K6TL và BD5KTL

INVT

Hybrid Inverter là giải pháp năng lượng mặt trời có tích trữ của INVT.

Đăng ký nhận tin

Nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi

Chúng tôi luôn trân trọng giá trị tự nhiên, bảo vệ môi trường là yêu tố cốt lỗi
tạo nên sự thành công.

img