Thiết bị điện

Thiết bị điện

Tủ điện hòa đồng bộ

Giá : VNĐ

Danh mục : Tủ điện hòa đồng bộLiên hệ
Công suất

Trạm Kiosk

Giá : VNĐ

Danh mục : Trạm KioskLiên hệ
Công suất

Tấm Pin Năng Lượng Mặt Trời Canadian 300 W

Giá : 2.500.000 VNĐ

Danh mục : Bộ hòa lướiLiên hệ
Công suất
300KW

Bộ Inverter Hòa Lưới IMars MG 1 Pha 220V

Giá : VNĐ

Danh mục : Hybrid inverterLiên hệ
Công suất
300KW

ĐÈN NĂNG LƯỢNG - JD-8840 L

Giá : 980.000 VNĐ

Danh mục : Đèn năng lượngLiên hệ
Công suất
40KW

Tủ điện phân phối tổng MSB

Giá : VNĐ

Danh mục : Tủ điện phân phối tổng MSBLiên hệ
Công suất
Call Now